Belastingdienst

29.03.2012 Belastingdienst No Comments

VAR verklaring

Werkt u voor een opdrachtgever en zou er twijfel kunnen bestaan of u hier in dienstbetrekking bent dan kunt u een zogenaamde VAR verklaring (Verklaring Arbeids Relatie) aanvragen bij de Belastingdienst.

Er zijn een viertal VAR verklaringen te onderscheiden, te weten;

- Loon uit dienstbetrekking;

- Resultaat uit overige werkzaamheden;

- Winst uit onderneming;

- Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap.

Elke soort VAR verklaring heeft diverse gevolgen voor u als opdrachtnemer of voor u als opdrachtgever. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag voor een VAR verklaring of wilt u meer informatie over de VAR verklaring neem dan met ons contact op.

 

22.03.2012 Belastingdienst No Comments

Middeling sterk wisselende inkomens

Hebt u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling.

Voor wie is middeling bedoeld?

Als u aan de voorwaarden voor middeling voldoet, krijgt u in de volgende situaties waarschijnlijk belasting terug:

 • U hebt na uw afstuderen een vaste baan gekregen en u had naast uw studie een bijbaan.
 • U hebt een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’) gekregen.
 • U bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken.
 • U werkt als freelancer of als ondernemer.
 • U hebt onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical).
 • U bent minder gaan werken.

Voor middeling gelden de volgende voorwaarden:

 • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
 • U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het ‘middelingstijdvak’).
 • U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
 • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
 • U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. Twijfelt u aan de onherroepelijkheid van een aanslag? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.
 • U stuurt uw berekening van de middelingsteruggaaf mee met uw schriftelijke middelingsverzoek.
 • Hebt u in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan stellen wij uw inkomen uit werk en woning van dat jaar op € 0.

Wilt u dat wij u helpen met uw middelingsverzoek?

Neem met ons contact op.