Kernwaarden

Kennis van uw branche

Van uw adviseur verwacht u dat hij u op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen. En terecht. Onze adviseurs houden daarom hun kennis op peil. Niet alleen van financiële of fiscale zaken, maar ook de kennis van úw branche. Zo onderhouden we contacten met diverse brancheorganisaties.

Transparantie en open communicatie

Wanneer u een vraag bij ons neerlegt, wilt u natuurlijk weten waar u aan toe bent. Daarom hanteren we een grote mate van zorgvuldigheid. Hierdoor werken wij volgens de methodiek van projectmatig werken. Duidelijke opdrachtbevestiging, een plan van aanpak en zolang de opdracht duurt, ontvangt u conform afspraak een voortgangsrapportage. Geen blackboxes, gewoon duidelijkheid. Gemaakte afspraken komen wij na!

Flexibel, slagvaardig en aantrekkelijke tarieven

Velen zijn u voorgegaan. Ze vinden het prettig dat ze kunnen samenwerken met een organisatie die efficiënt, flexibel en slagvaardig is en vanwege haar efficiënte dienstverlening aantrekkelijke tarieven berekent. U bespaart bij ons kosten. Dankzij onze korte communicatielijnen zijn wij in staat snel te schakelen en met uw organisatie mee te bewegen. Liever een afspraak buiten kantoortijden? Geen probleem!