29/03/2012 Belastingdienst 0 Reacties

VAR verklaring

Werkt u voor een opdrachtgever en zou er twijfel kunnen bestaan of u hier in dienstbetrekking bent dan kunt u een zogenaamde VAR verklaring (Verklaring Arbeids Relatie) aanvragen bij de Belastingdienst.

Er zijn een viertal VAR verklaringen te onderscheiden, te weten;

- Loon uit dienstbetrekking;

- Resultaat uit overige werkzaamheden;

- Winst uit onderneming;

- Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap.

Elke soort VAR verklaring heeft diverse gevolgen voor u als opdrachtnemer of voor u als opdrachtgever. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag voor een VAR verklaring of wilt u meer informatie over de VAR verklaring neem dan met ons contact op.

 

24/03/2012 Bedrijfsnieuws 0 Reacties

Voordelen en nadelen van een BV

Wat zijn de voor- en nadelen van een Besloten Vennootschap?

Voordelen:

1. commercieel voordeel: een BV straalt vertrouwen uit en heeft meer uitstraling dan een eenmanszaak.

2. Aansprakelijkheid: bij een eenmanszaak bent u met uw privevermogen aansprakelijk voor de activiteiten die u onderneemt. Bij een BV is uw prive vermogen gescheiden van de BV. Let wel op, er zijn situaties waarin u toch aansprakelijk gesteld kunt worden.

3. Bedrijfsverkoop (nieuwe eigenaar): het laten toetreden van een nieuwe eigenaar is binnen een BV makkelijker.

4. Tariefsvoordeel: De VPB druk over de winst is lager dan de IB druk.

Nadelen:

1. Hogere administratievere lasten;

2. Inbreng eenmanszaak in BV is ingewikkeld (laat u adviseren door een goede adviseur, er komt meer bij kijken dan u denkt);

3. Onderhoudskosten structuur zijn hoger.

Hierboven is op puntsgewijze de voor- en nadelen van een BV uiteengezet. Dit is een zeer beknopte weergave. Indien u overweegt om uw eenmanszaak in te brengen in een BV kunnen wij voor u een gedetailleerd rapport opstellen. Hierin geven wij weer wat de BV u mogelijk bespaart/ oplevert.

22/03/2012 Financiele Administratie 0 Reacties

Welke verplichte gegevens moet u vermelden op uw factuur?

U vermeldt op uw facturen altijd minimaal de volgende basisgegevens:

 • uw naam, adres en btw-nummer
 • uw KvK-nummer (als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)
 • een uniek volgnummer
 • de datum waarop de factuur gemaakt is
 • de naam en het adres van uw afnemer
 • de datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
 • het aantal geleverde goederen of diensten
 • een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 • het btw-tarief dat u in rekening brengt
 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
 • het btw-bedrag in euro’s

Rekent u de btw na van uw inkoopfacturen? De ervaring leert dat dit nuttig kan zijn.

22/03/2012 Belastingdienst 0 Reacties

Middeling sterk wisselende inkomens

Hebt u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling.

Voor wie is middeling bedoeld?

Als u aan de voorwaarden voor middeling voldoet, krijgt u in de volgende situaties waarschijnlijk belasting terug:

 • U hebt na uw afstuderen een vaste baan gekregen en u had naast uw studie een bijbaan.
 • U hebt een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’) gekregen.
 • U bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken.
 • U werkt als freelancer of als ondernemer.
 • U hebt onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical).
 • U bent minder gaan werken.

Voor middeling gelden de volgende voorwaarden:

 • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
 • U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het ‘middelingstijdvak’).
 • U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
 • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
 • U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. Twijfelt u aan de onherroepelijkheid van een aanslag? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.
 • U stuurt uw berekening van de middelingsteruggaaf mee met uw schriftelijke middelingsverzoek.
 • Hebt u in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan stellen wij uw inkomen uit werk en woning van dat jaar op € 0.

Wilt u dat wij u helpen met uw middelingsverzoek?

Neem met ons contact op.

22/03/2012 Salarisadministratie 0 Reacties

Handboek Loonheffingen 2012 te downloaden

Het ‘Handboek Loonheffingen 2012′ is beschikbaar. In het handboek vindt u de actuele loonheffingeninformatie voor 2012.

handboek loonheffingen 2012

25/02/2012 Ontwikkeling 0 Reacties

Auditrust online!

Vanaf vandaag is Auditrust online…