29/03/2012 Belastingdienst 0 Reacties

VAR verklaring

Werkt u voor een opdrachtgever en zou er twijfel kunnen bestaan of u hier in dienstbetrekking bent dan kunt u een zogenaamde VAR verklaring (Verklaring Arbeids Relatie) aanvragen bij de Belastingdienst.

Er zijn een viertal VAR verklaringen te onderscheiden, te weten;

- Loon uit dienstbetrekking;

- Resultaat uit overige werkzaamheden;

- Winst uit onderneming;

- Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap.

Elke soort VAR verklaring heeft diverse gevolgen voor u als opdrachtnemer of voor u als opdrachtgever. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag voor een VAR verklaring of wilt u meer informatie over de VAR verklaring neem dan met ons contact op.

 

write your sentence her

Reageer